Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Jinonické včely

Autor: jans (Jan Šmejkal)
Odesláno: 2008-09-06
Nahráno: 2008-09-04
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080904215237.mp3

Jinonice - keř podél panelové cesty k Prokopskému údolí.