Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Besední 3 - Transmise

Tagy: hudba stroje
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2023-04-15
Nahráno: 2023-04-13
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: besedni3.mp3

Spolek Umělecká beseda spolu založil družstvo, které zakoupilo dům č.p. 441 na Malé Straně v sousedství staršího domu č.3. kde dnes sidlí Český hudební fond. OPS Český hudební fond založila Nadace Český hudební fond v roce 1998. Poskytuje zde služby pro hudebníky jako je půjčování hudebních materiálů ke koncertnímu provedení skladeb a pro studijní účely a půjčování klávesových nástrojů.

Vedlejší budova Besedního domu, kde sídlí divadlo Na Prádle byla zkolaudována v roce 1925. Měla dva koncertní sály a byla zde Alšova výstavní síň, kde spolek pořadal výstavy členů a domácích a zahraničních hostů, ale i koncerty, přednášky, diskuse a další společenské akce. Byly tu první představení Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha a Frejkova divadélka Dada. Besední dům se stal sídlem besedního hudebního vydavatelství, Hudební matice a měla tu redakci besední výtvarná revue Život (vychází do roku 1949, a dnes je obnovena) a hudební revue Tempo. V roce 1948 byla na majetek družstva uvalena nucená správa a do budovy č.p. 487 v bylo v roce 1954 kino Jana Nerudy provozované Čs. státním filmem. His Voice v prostoru kanceláře Hudebního fondu pořádá občasné koncerty. Zde ukázka z koncertu Live Transmission Johna Richardse a Tima Shawa, který byl připravený ve spolupráci s Asocialní asociací Mlok.