Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zmrtvýchvstání Páně ve Vršovicích

Tagy: kostely ptáci
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2023-04-14
Nahráno: 2023-04-09
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: velikonoce23.mp3

Nedělní mše v kostele Sv.Václava. Zmrtvýchvstání Páně za plného světla se slaví od 5./6. století druhá mše, aby bylo zřejmé, že zde má každá nedělní eucharistie svůj původ a je velikonoční slavností, v níž se věřící stávají svědky Kristova vzkříšení a slaví i své vlastní vzkříšení.
Třetí den po ukřižování Ježíš podle křesťanské doktriny obživl, odsunul kámen ve vchodu a odešel z jeskyně, kde bylo jeho tělo uloženo. Někteří jej pak údajně spatřili chodit po jeruzalémských ulicích, v Galileji a jinde. Možná někteří ho dokonce spatřili sedět na lavičce na Čechově náměsti před kostelem, bloumat po Moskevské a Kodaňské ve Vršovicích. Nicméně po 40 dnech, nebo dříve se Ježíš odebral na nebesa. A vrátí se zpátky teprve na Velkou Inventuru, Poslední Soud, neboli Konec Světa.
Amen