Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Tichá mše v kostele u sv. Vojtěcha

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2020-03-27
Nahráno: 2020-03-27
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: vojtechmse.mp3

Přijímání v kostele sv. Vojtěcha bylo akustické (bez zvukové aparatury) pro dva přítomné, kněze, jednoho ministranta a mne. Všichni v rouškách.

"Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
Amen."

V kostele nabízejí roušku zdarma