Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kde že je pramen Dejvického potoka?

Tagy: voda sport
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2023-11-14
Nahráno: 2023-10-30
Práva: Creative Commons Licence

Nahrávka z expedice pořádané Arnikou po stopách někdejšího Dejvického potoka mezi Vokovicemi a Veleslavínem. Zarostlý terén se slavným Strnadovým zahradnictvím je od roku, kdy jsme se tady se Sádlem prodírali, dávno za plotem. Paní Anna Matoušková a pan ze spolku ....mluvili o tom, kudy potok ještě za jejich dětství vedl a zurčil. Dnes je většinou "zatrubněn". Mluvili také o nedávno zemřelému Vladimíru Procházkovi, jehož otec v roce 1942 u potoka zasadil vlašské ořechy, které tajně přinesl z právě vypálených Lidic. Pan Procházka na svém pozemku za druhé světové války zasadil ořešáků z Lidic asi 60. Po válce pozval starosty různých českých měst, aby si pro stromky pocházejícíh z vypálených Lidic přijeli. Ozvalo se jich prý 45, ale kam mladé ořešáky odvezli a kde je zasadili, nikdo už neví. Došli jsme pak k dnes prázdnému Veleslavínskému zámku, kde údajně Dejvický potok pramení, i když to není vědecky potvrzeno.

https://arnika.org/praha

https://sonicity.cz/en/jiri-sadlo-strnadovo-garden