Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Chrchlající pramen Petřínka na Petříně

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2019-11-08
Nahráno: 2019-11-06
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: petrinka.mp3

Pramen Petřínka je nedaleko výletní restaurace v Seminářské zahradě. Voda vytéká z bronzové trubky zasazené v žulových kostkách, padá do oválného korýtka a odtéká do kanalizační vpusti. Nápis na mosazné tabulce "studánka Petřínka 1982" připomíná rok úpravy studánky. V roce 1986 proběhlo slavnostní otvírání studánky za účasti Elmara Klose, který bydlel v domku nahoře u Hladové zdi. Studánka byla tehdy opatřena sochou, kterou do dvou dní někdo ukradl. Zdroj vody se v minulosti údajně měnil, dnes je do studánky svedena voda z drobné štoly vylámané v pískovcových výchozech nahoře u lesíka. Voda je pitná ale přítok kolísá: občas v pravidelných periodách se z trubky ozývá jakési chrchlání, způsobené klesající hladinu ve studni. Celý Petřín - Kínská, Nebozízek, Seminářská, Lobkovická a Strahovská zahrady tvoří rozsáhlý vodní rezervoár. Voda proudící ze strahovských a petřínských pramenů byla ještě v 60 letech rozváděna potrubím do malostranských paláců, do nemocnice, klášterů, kašen, dětských brouzdališť, škol, apod. Dnes téměř všechny prameny končí v kanalizaci a pak v Čertovce, respektive ve Vltavě.
Škoda.

http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/studanky-abecedne/petr...

dole najdete odkazy na nahrávky spodní vody okolo petřína

Poznámky